Migrasjon, helse og profesjon (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Jonas Debesay, Christine Tschudi-Madsen
Utgivelsesår: 2017
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536548

Migrasjon, helse og profesjon (E-bok)

De siste femten årene har internasjonal migrasjon økt betraktelig, og helsepersonell møter daglig brukere med migrasjonsbakgrunn i sin yrkesutøvelse.
Pris 349,00

En kulturelt mer sammensatt befolkning utfordrer helseprofesjoners kunnskapsgrunnlag, verdier og holdninger. Behovet for økt innsikt i brukernes forventninger, kunnskap og behov er derfor økende.

Denne vitenskapelige antologien setter søkelyset på

- sentrale aspekter ved migrasjon og profesjonsutøvelse i helsetjenesten

- ulike situasjoner brukere med migrasjonsbakgrunn befinner seg i som barn, voksne og eldre

- aktuell kunnskap som helsepersonell må tilegne seg for å øke tjenestekvaliteten

- hvilke erfaringer helsepersonell med utenlandsk bakgrunn kan møte i Helse-Norge

Boken egner seg som pensum for studenter på bachelor- og masternivå i helse- og sosialfagene, men er også aktuell for profesjonsutøvere og beslutningstakere i helse- og sosialinstitusjoner.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris