Pedagogisk praksis i sykepleie (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205565982

Pedagogisk praksis i sykepleie (E-bok)

Boken gir en bred innføring i hvordan sykepleiere kan bidra til læring, mestring og utvikling for mennesker som de møter i yrkessammenheng.
Pris 449,00

Forfatterne belyser samtidig hvordan yrkespraksisen blir påvirket av at helsevesenet, helseutdanningene og pasientrollen er i kontinuerlig endring. Boken inneholder oppdatert kunnskap om metoder i involvering, undervisning og veiledning for pasienter, pårørende, helsepersonell og bachelorstudenter i sykepleie. Gjennom eksempler fra både sykehus og kommunehelsetjeneste viser innholdet nærhet til praktiske pasientsituasjoner som kan oppstå i den kliniske hverdagen. Boken inneholder også viktig kunnskap om hvordan ens egen og andre profesjoners kompetanse kan brukes i et tverrprofesjonelt samarbeid.


Boken er delt opp i 4 deler

Del 1: Grunnlag for læring

Del 2: Verktøy for veiledning og undervisning

Del 3: Sykepleiepedagogikk på ulike tverrprofesjonelle arenaer
Del 4: Kunnskapsutvikling i utdanning og samfunn

Boken har et gjennomgående personorientert sykepleiefaglig fokus. Den egner seg som innføring i sykepleiepedagogikk for studenter på bachelor og masternivå. Boken er også aktuell for forskere, ledere, studentveiledere, sykepleiere og andre med interesse for pedagogisk praksis i sykepleie.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris