Rehabilitering Høyoppløst bilde
Redaktører:
Åshild Slettebø, Per Koren Solvang
Utgivelsesår: 2012
333 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205419414

Rehabilitering

Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester

Ny bok om rehabilitering som gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor.
Pris 569,00

Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. Denne boken gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Forfatterne er aktive forskere på feltet, og i boken løfter de fram det de mener står sentralt i rehabiliteringen. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Fagområdet bygger på forskning, det er gjenstand for helsepolitisk styring, og det er et felt for profesjonell yrkesutøvelse.

Boken har fire deler, som kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid.

Boken er velegnet for studenter som er sent i bachelorutdanningen og i begynnelsen av mastergraden, og for fagfolk som ønsker å oppdatere kunnskapene sine i helse- og sosialfaglig etter- og videreutdanning. Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og velferdsfag. Aktuelle masterutdanninger og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid.

Bidragsyterne i boken er fagfolk og forskere fra ulike områder, blant annet sosiologi, sykepleie, fysioterapi og samfunnsvitenskap, som er interessert i og engasjert i rehabiliteringsfeltet.

Innholdsfortegnelse: