Sosiologi i  helsefag og sykepleie Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
256 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205539624

Sosiologi i helsefag og sykepleie

Denne boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene.
Pris 509,00

Bestill vurderingseksemplarer

Gjennom praksisnære eksempler demonstrerer forfatteren hvordan denne kunnskapen kan anvendes i møte med pasienter og brukere.

Boka er delt inn i fire deler, hvor den første delen er en innføring i samfunnsfag, og belyser ulike forståelser av sykdom. I del to drøftes sosiale ulikheter, klasseskiller og mangfold i helse og helsetjenester i nasjonal og global sammenheng. Den tredje delen omhandler sosiologiske begreper og teorier knyttet til samhandling. Sentralt her er identitet, rolle, makt, avmakt, motmakt samt brukermedvirkning.

Del fire omhandler endring, og belyser ulike utfordringer vi står overfor i framtida. Det siste kapitlet i denne delen handler om teknologi, innovasjon og nytenking. For å løse framtidige utfordringer i helsetjenesten, samt øke kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, er det viktig at helsepersonell evner å tenke innovativt, og tar i bruk nye løsninger.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris