Sykepleiepedagogisk praksis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
292 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205399990

Sykepleiepedagogisk praksis

Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer

Denne boken gir en bred innføring om sykepleiepedagogikk som fagfelt i sykepleie.
Pris 609,00

Fagfeltet handler om menneskers støtte- og læringsbehov i pasientsituasjoner og hvordan sykepleiere kan benytte pedagogiske teorier og verktøy i pasientsentrert sykepleie.

Boken er nytenkende ved at den gjennomgående setter møtet med pasienten som person som sentralt. Den tar opp hvordan pasientsentrerte tilnærmingsmåter kan fremme læring og mestring. Sykepleiepedagogisk praksis omfatter også samarbeid og læring i yrkeslivet og hvordan studenter kan lære i ulike praksisfelt. Boken er relevant for studenter i sykepleie og andre helsefag og for yrkesutøvere innen helsetjenesten.

Innholdsfortegnelse: