Tekster for Baktruppen 1994-2009 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
182 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205418578

Tekster for Baktruppen 1994-2009

Pris 349,00

I løpet av 24 år lagde Baktruppen 46 større produksjoner pluss en rekke mindre aksjoner og forskjellige prosjekter på mer enn 180 scener i 29 land. Baktruppen ble stiftet i Bergen i 1986 og offisielt oppløst 1. mars 2011. Gruppen har hatt stor innflytelse på europeisk liveart, performance og teater. Baktruppens arbeider har bestått av teater- og danseforestillinger, performance, kunsthappeninger, stedsspesifikk kunst og politisk motiverte aksjoner. Tekster for Baktruppen 1994-2009 består av Øyvind Bergs tekster for Baktruppen i den aktuelle perioden.