Åshild Slettebø

1960 -

Åshild Slettebø er professor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Slettebø har publisert flere bøker og artikler innenfor sykepleieetikk. Slettebø har videreutdanning i gerontologi og forsket innenfor verdighet og eldreomsorg. I tillegg har hun forsket innenfor fagfeltet sykepleie og rehabilitering og er medredaktør av en generell vitenskapelig antologi innen rehabilitering.

Fallback image

Utgivelser