Ørjan N. Karlsson

Forfatter og med bakgrunn fra hæren.

Ørjan N. Karlsson (1970) er født og oppvokst i Bodø, og bor i dag i Skien. Han er sosiolog, har befalsutdanning fra hæren og har også deltatt på utenlandsoppdrag. Han har jobbet i Forsvarsdepartementet og er i dag avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det siste stykket hjem (2022)
Rød Stjerne (2021)
Blå storm (2020)
Hvit armada (2019)

Ørjan N. Karlsson Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Julie Pike

Utgivelser