Ørjan N. Karlsson

Forfatter og bakgrunn fra hæren.

Ørjan N. Karlsson (1970) er født og oppvokst i Bodø, og bor i dag i Skien. Han er sosiolog, har befalsutdanning fra hæren og har også deltatt på utenlandsoppdrag. Han har jobbet i Forsvarsdepartementet og er i dag avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

Ørjan N. Karlsson Høyoppløst bilde

Foto: Julie Pike

Utgivelser