Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne er psykiater, dr.med., psykoterapeut og veileder for psykoterapeuter innen kognitiv terapi.

Hun er professor i medisinsk psykologi ved Karolinska Institutet i Stockholm, der hun underviser i medisinsk psykologi, psykiatri og psykoterapi.

Fallback image

Utgivelser