Åsil Rønning

Åsil Rønning har lang erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne ved Oslo voksenopplæring Skullerud. Hun har bidratt til utviklingen av Min norsk som manusarbeidet på Min norsk Smart Øving.

 

Utgivelser