Øystein Singsaas

Øystein Singsaas er cand.philol., med fransk hovedfag av utdanning. Han har også studert i USA og i Frankrike og ved Forsvarets høgskole. Singsaas var i 25 år ansatt i NRK som programsekretær, redaksjonssekretær og redaksjonssjef i NRK Dagsnytt. Han var også en periode i Dagsrevyen, og var NRKs korrespondent i Paris. I til sammen 6 år var han statssekretær, den lengste perioden ved statsministerens kontor. 

Fallback image

Utgivelser