Øyvind Røyneberg

Øyvind Røyneberg er politifullmektig i Vest politidistrikt, i permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har tidligere arbeidet i Utlendingsdirektoratet.

Fallback image

Utgivelser