Øyvind Ravna

Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Han tok den juridiske doktorgraden på avhandlingen Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder (2008). Hans forskningsfelt er bl.a. samerett og tingsrett, herunder rettigheter til land og naturressurser. De siste årene har han særlig forsket på rettsspørsmål knyttet til Finnmarksloven og rettsidentifiseringsprosessen i Finnmark.

Ravna har tidligere jobbet som jordskiftedommer i Finnmark, som oppdragsforsker for Samerettsutvalget og med utredningsarbeid for Finnmarkskommisjonen.

Øyvind Ravna Høyoppløst bilde

Kreditering: Uit\Jonatan Ottesen

Utgivelser