Øyvind Ryan

Øyvind Ryan har studert matematikk ved Universitetet i Oslo, der han tok en doktorgrad i 1997 på feltet operatoralgebra.

Han er ansatt ved Matematisk institutt, UiO. Her underviser han i begynnerkursene i matematikk og har i tillegg et særlig fokus på å videreutvikle disse kursene ved å trekke inn mer beregningsorientert matematikk. Hans forskningsinteresser er lineær algebra med anvendelser, informasjonsteori, wavelets og compressed sensing.

Fallback image

Utgivelser