Svend Aakhus

Dr.med., seksjonsoverlege. Leder av Seksjon for hjerteultralyd, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Professor, Det medisinske fakultet, NTNU.

Fallback image

Utgivelser