Carlo Aall

Carlo Aall er utdannet naturforvalter fra Norges landbrukshøyskole (1987).

Carlo Aall er utdannet naturforvalter fra Norges landbrukshøyskole (1987). Han arbeidet så i to år som miljøvernleder i Ølen kommune, før han i 1990 begynte som forsker ved Vestlandsforsking i Sogndal. Han har der arbeidet med temaene lokalt miljøvern og transport og miljø. Aall avla i 2000 en tverrvitenskapelig doktorgrad (PhD) ved Universitetet i Ålborg. Tittelen på avhandlingen er Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner. Han har skrevet flere rapporter, formidlingsorienterte artikler og vitenskapelige artikler om lokalt miljøvern - blant annet artikkelbidrag i følgende bøker: Norges oppfølging av FN-konferansen om miljø og utvikling (Tano-Aschehaug 1997), Assessing Sustainable Development. Principles in Practice" (International Institute for Sustainable Development, Canada 1997), From Earth Summit to Local Forum. Studies of Local Agenda 21 in Europe (Earthscan 1998) og How Green is the City? Sustainability Assessment at the Local Level (Columbia University Press 2001). Aall var også redaktør av Miljøårboka utgitt i perioden 1988-95 (Samlaget).

Fallback image

Utgivelser