Sigrun Aamodt

Sigrun Aamodt er cand.polit. med hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Hun er ansatt som seniorrådgiver og nestleder på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere, sammen med An-Magritt Hauge, vært redaktør for antologien Familielæring (Universitetsforlaget 2008).

Fallback image

Utgivelser