Hans Olaf Aanensen

1945 -

Hans Olaf Aansensen (f.1945) er utdannet sivilarkitekt ved NTH (NTNU) i Trondheim og han har gjennomført flere store arbeider i forbindelse med antikvarisk registrening av flere byer og tettsteder, spesielt i Agderfylkene og Rogaland, blant Tvedestrand, Risør og Gamle Skudesneshavn.

Samme med med forfatter Tore Drange gjennomførte han et større forskningsoppdrag i regi av Norges Naturvitenskapelige Forskningsråd på slutten av 1970-tallet med formål å undersøke de arkitektoniske, byggetekniske og økonomiske forhold ved rehabilitering av store trehus.

Blant de siste store oppdragene som er fullført kan nevnes Antikvarisk rehabilitering og gjennombygging av Kirkebasaren i Arendal. Hans Olaf Aanensen har tidligere også både vært veileder og sensor ved NTNU - Institutt for arkitekturhistorie.

Fallback image

Utgivelser