Ragna Aarli

Ragna Aarli er jurist og ansatt som professor i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hennes doktorgrad fra 2009 handler om reglene for offentlighet i straffesaker. Aarli har også hovedfag i medievitenskap og er medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. 

Utgivelser