Finn Aarsæther

Finn Aarsæther (født 1958) er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og for tiden prodekan for studier ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Aarsæther har en doktorgrad i språkvitenskap med fokus på kodeveksling i samtaler mellom tospråklige pakistansk-norske elever i grunnskolen. Han har forsket på talemålsutvikling blant ungdom i flerkulturelle miljøer i Oslo og publisert fagdidaktiske arbeid i andrespråksfeltet og fagartikler om multietnisk ungdomsspråk. I undervisning har språkutvikling, flerspråklighet og flerspråklig praksis vært sentrale arbeidsområder. 

Fallback image

Utgivelser