Dag Årsland

1959 -

Dr.med. Dag Årsland var fra 2002 professor i alderspsykiatri ved Universitetet i Bergen, dernest ved Universitetet i Oslo etterfulgt av et professorat i klinisk demensforskning ved Karolinska Institutet, Stockholm.

Han er fra 2016 leder av Department of Old Age Psychiatry, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College, London, og samtidig forskningsleder ved Regionalt senter for eldremedisin og samhandling, SESAM, Stavanger universitetssjukehus.

Fallback image

Utgivelser