Ingeborg Aasbrenn

Ingeborg Aasbrenn har master i faglitterær skriving fra Universitetet i Sørøst-Norge, og jobber nå på Frederik II videregående skole der hun underviser i norsk og samfunnsfag. Ingeborg er også engasjert i sensurarbeid i norskfaget og er oppmann for Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Utgivelser