Aase Marit Tolebråten Sørum Ramton

Aase Marit T. Sørum Ramton er førstelektor i kjemi og naturfagsdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, der hun underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå. Hun har tidligere også undervist i fysikk og teknologi ved samme utdanning.
Hennes forskningsinteresser er begynneropplæring i naturfag med særlig vekt på estetiske læreprosesser, begrepslæring og bruk av modeller, samt tilpasset undervisning for elever med stort læringspotensial. I tillegg underviser hun i musikk ved Rælingen Kulturskole. Hun har tidligere undervist i videregående skole og arbeidet som forsker i kjemisk industri.
Ramton er utdannet cand. scient. i analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo, har praktisk-pedagogisk utdanning med undervisningsfagene naturfag og fysikk fra samme universitet, samt har en mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk fra OsloMet.

Utgivelser