Ann Margareth Aasen

Ann Margareth Aasen (1978) er høgskolelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Hun er utdannet allmennlærer med mellomfag i nordisk og en mastergrad i tilpasset opplæring.

Hennes interesseområder er læringsmiljø og undervisningspraksis generelt, og med søkelyset rettet spesielt mot gutter i skolen og den flerkulturelle skolen. Hun har skrevet flere artikler og forskningsrapporter innenfor det pedagogiske fagfeltet.

Fallback image

Utgivelser