Alex Strømme

Alex Strømme er dosent i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Forsknings- og undervisningsinteressene omfatter multimodale kommunikasjonsformer, bruk av teknologi i undervisning og læring, omvendt undervisning, samt bruk av naturen og uterommet som læringsarena. Han har bidratt i en rekke didaktiske bøker for ulike forlag.

Fallback image

Utgivelser