Oscar Amundsen

Oscar Amundsen er professor i organisasjonsforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU.

Han har bred erfaring fra forskning på ulike bransjer og virksomheter, særlig innenfor organisasjonsutvikling, endringsprosesser, kultur og innovasjon i organisasjoner. De siste årene har temaet medarbeiderdrevet innovasjon stått sentralt. På disse fagområdene har han publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler.

Podcast med forfatter Oscar Amundsen og boken Medarbeiderdrevet innovasjon.

Oscar Amundsen Høyoppløst bilde

Foto: Anne Line Bakken

Utgivelser