Anders Flækøy Landmark

Anders Flækøy Landmark er psykoanalytiker og spesialist i klinisk psykologi, og han har arbeidet med barn, unge og deres familier i 20 år.

Landmark underviser ved flere utdanningsinstitusjoner, og han veileder og underviser i psykodynamisk terapi for barn. Han har dessuten skrevet flere fagartikler om forståelse av barn og om behandling.

Utgivelser