Anders Hartmann

Anders Hartmann er professor emeritus i nefrologi ved Universitetet i Oslo og har vært overlege ved seksjon for nyremedisin, OUS, Rikshospitalet.

Han har lang klinisk erfaring som sykehuslege og har undervist medisinstudenter i en årrekke.

Fallback image

Utgivelser