Anders Thue

Anders Thue er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, statsstøtterett og konkurranserett. Han har vært rådgiver for klienter i offentlig og privat sektor, spesielt ved komplekse anskaffelser.

Thue har bred kompetanse innen konkurranserettslige vurderinger, særlig i sektorene teknologi, media, helse, industri og finans. Han har også lang erfaring med EU-rettslige spørsmål, samt gode kunnskaper om kommersiell kontraktsrett i en rekke bransjer.
Han holder ofte foredrag innen offentlige anskaffelser og konkurranserett.

Fallback image

Utgivelser