Anders Johan W. Andersen

1965 -

Anders Johan W. Andersen er utdannet psykiatrisk sykepleier og har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Gøteborg.

Han har arbeidet med spørsmål knyttet til psykisk helse og psykisk helsearbeid siden begynnelsen på 1990-tallet, og har utgitt flere vitenskapelige artikler og bøker innen feltet. Andersen arbeider ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Utgivelser