Hannisdal Andreas

Andreas Hannisdal har tidligere jobbet ved forskningsavdelingen til Aibel, en av Norges ledende systemleverandører til olje- og gassindustrien. Han har doktorgrad i «Karakterisering av petroleum og emulsjoner» fra NTNU. Andreas er forfatter av olje og gass i Eureka! 10.

Utgivelser