Andreas Nordby

Andreas Nordby (f. 1977) er advokat i tvisteløsningsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen AS.

Han har tidligere blant annet vært ansatt i lovavdelingen i Justisdepartementet og hos kommuneadvokaten i Oslo.

Fallback image

Utgivelser