Andreas Van Den Heuvel

Andreas van den Heuvel (f. 1979) er jurist fra 2010, ph.d. i rettsvitenskap fra 2018 og arbeider som advokat i LO. Boken er basert på doktoravhandlingen hans om minstelønn.

Fallback image

Utgivelser