Ane Fuglesang Herskind

Ane Fuglesang Herskind jobber som senioradvokat i Dalan advokatfirma DA.

Hun fullførte sin mastergrad ved Det juridiske fakultet i Bergen i 2012. Herskind har erfaring med lovut - viklende arbeide fra Barne-, likestillings- og inklude - ringsdepartementet, og siden 2014 har hun jobbet som praktiserende advokat med fokus på foreldretvister.

Ane Fuglesang Herskind Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Ragnhild Elnæskolonihaven.no.

Utgivelser