Anemari Neple

Anemari Neple (f. 1980) har doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor hun disputerte med avhandlingen «Vi fortsetter forbi ordene». Erkjennelse og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap (2016). Neple har også musikkfaglig bakgrunn fra Griegakademiet, hvor hun har studert cembalo, musikkhistorie og kammermusikk. Hun har utgitt antologien Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon (2017, red. sammen med Christine Hamm og Ingrid Nestås Mathisen), og publisert flere artikler i norske og utenlandske tidsskrift. Neple bor i Bergen og arbeider som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskulen i Volda.

Anemari Neple Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Julie Pike

Utgivelser