Anett Apeland

Annett Apeland er psykologspesialist.

Hun har omfattende klinisk bakgrunn fra arbeid med barn og familier, og lang erfaring med å praktisere PMTO. Annett er tilknyttet Atferdssenteret.

Fallback image

Utgivelser