Anette Fjeld

Anette Fjeld er jurist fra Universitetet i Oslo 2003, og har i tillegg en Master of Laws (LL.M.) fra Sorbonne Université i Frankrike.

Hun har jobbet som advokat og konsernadvokat samt vært dommerfullmektig og konstituert lagdommer før hun i 2016 startet i Deloitte Advokatfirma AS, som partner og leder av avdelingen for skatte- og avgiftsprosedyre. Fjeld arbeider med tvisteløsning og prosedyre, og hun har betydelig erfaring fra begge sider av dommerbordet. Hun har også utstrakt erfaring med mekling, og er oppnevnt som rettsmekler i domstolenes eksterne utvalg for rettsmeklere. Fjeld har møterett for Høyesterett.

Anette Fjeld Høyoppløst bilde

Foto: Nadia Faris

Utgivelser