Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.

Hun har graden ph.d. i rettsvitenskap fra UiO (2021). Hemmingby representerer arbeidsrettsgruppen ved Handelshøyskolen BI i det internasjonale arbeidsrettsnettverket LLRN – Labour Law Research Network og er også en av initiativtagerne bak etableringen av det nordiske forskernettverket NNLLS – The Nordic Network of Labour Law Scholars.

Hun har i tillegg vært med på å etablere Norsk arbeidsrettshistorisk forening. Hemmingby har bred erfaring fra så vel privat som kommunal og statlig sektor. Hun har skrevet flere artikler om temaet arbeidsrett og var i tillegg medredaktør på Styringsretten – prinsipielt, komparativt, aktuelt (Gyldendal Akademisk 2021).

 

Anette Hemmingby Høyoppløst bilde

Foto: Handelshøyskolen BI

Utgivelser