Anette Hjartåker

Anette Hjartåker er dr.scient. og professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Hun er utdannet ernæringsfysiolog og har doktorgrad i ernæringsepidemiologi. Hjartåker har lang erfaring med undervisning og veiledning av studenter innenfor medisin og helsefag på alle nivåer, fra lavere grads studier til postdoktornivå. Hun arbeider særlig med ernærings- og kreftepidemiologi

Utgivelser