Carl Angell

CARL ANGELL er professor emeritus ved Skolelaboratoriet på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han har lang erfaring med undervisning fra videregående skole og lærerutdanning. Han har vært engasjert i en rekke fysikkdidaktiske forskningsprosjekter gjennom mange år.

Fallback image

Utgivelser