Anine Kierulf

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Hennes fagfelt er konstitusjonell rett, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Fallback image

Utgivelser