Rani Lill Anjum

1974 -

Rani Lill Anjum (f. 1974) har sin doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Tromsø fra 2005 med avhandlingen Our Conditional World: A critique of the formal logical approach.

Hun har jobbet med språkfilosofi og logikk, og er spesielt interessert i kondisjonaler (hvis...så-setninger), årsakssammenhenger og i forholdet mellom språk og verden. I Tegn som Språk har hun skrevet artikkelen 'En språklig verden: Noen tanker om språket som erkjennelsesmiddel'.Andre publikasjoner:
1.'David Hume: Om kunstige og naturlige dyder', med Kjersti Fjørtoft, i Rustad, Bondevik (red.), Kjønnsperspektiver i Filosofihistorien, Pax Forlag, Oslo 1999.
2. 'Paul Grice og pragmatiske implikaturer: Et bidrag til debatten om formallogikkens problemer', Norsk Filosofisk Tidsskrift 2 (35), Oslo 2000.
3.'Det inkluderte mennesket', med Sissel Redse Jørgensen, i Bostad, Petterson (red.), Dialog og Danning, Spartacus, Oslo, oktober 2006.

4.'Funksjon eller person?', med Sissel Redse Jørgensen, i Bostad, Petterson (red.), Dialog og Danning, Spartacus, Oslo, oktober 2006.

Fallback image

Utgivelser