Ann Cathrin Gjevikhaug

Ann Cathrin Gjevikhaug er logoped MNLL, medeier og ansatt i Prateriet Språksenter, der hun jobber med flerspråklige barn, unge og voksne med ulike språk- og kommunikasjonsvansker.

Hun er utdannet førskolelærer og master i spesialpedagogikk og logopedi, og har jobbet innenfor barnehage, skole og i habiliteringstjenesten for barn og unge ved sykehuset Østfold (HABU). Hun har lang erfaring i arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser.

Fallback image

Utgivelser