Ann Elisabeth Gunnulfsen

Ann Elisabeth Gunnulfsen er utdannet pedagog med mastergrad i utdanningsledelse.

Hun har arbeidet som lærer, undervisningsinspektør og rektor, og har erfaring som prosjektleder for interkommunal skoleutvikling knyttet til implementering av Kunnskapsløftet, lokalt læreplanarbeid, vurdering og læringsstrategier. Hun har vært prosjektleder for Kunnskapsdepartementets program for skoleutvikling; Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Gunnulfsen underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser