Ann-Katrin Stensdotter

Ann-Katrin Stensdotter er fysioterapeut og professor ved NTNU, hvor hun driver undervisning og forskning.

Stensdotter har mange års erfaring som treningsinstruktør ved en rekke helsestudio i utlandet og i Norge. Hennes forskning er fokusert på motorisk kontroll og hvordan bevegelses strategier og atferd påvirkes ved smerte, skade og sykdom.

Fallback image

Utgivelser