Ann Kristin Godager Aspeli

Ann Kristin Aspeli arbeider i dag med kompetanse, kvalitet og utvikling i Skatteetaten.

Hun har vært leder i 12 år og fjernleder i de flere av disse. Hun har lang erfaring fra Skatteetaten, blant annet som kompetanseansvarlig. Som leder i Skatteetaten har Ann Kristin sammen med resten av ledergruppen jobbet aktivt med å sette teori ut i praksis. Spesielt har hun jobbet med helsefremmende lederskap hvor mening og mestring er viktig for å skape nærvær, engasjement, motivasjon og prestasjoner. Ann Kristin er utdannet siviløkonom og har en master i økonomi og administrasjon innen strategi og kompetanseledelse fra Høgskolen i Buskerud. Hun har skrevet masteroppgave om fjernledelse sammen med Marianne Hauan Molstad.

Ann Kristin Godager Aspeli Høyoppløst bilde

Foto: Marius Sørli Finnstun

Utgivelser