Anne Borgersen

Anne Borgersen er utdannet allmennlærer med videreutdanning i litteraturformidling og en mastergrad i religionsdidaktikk. Hun har vært lærer i grunnskolen i 20 år, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet i seks år og er nå seniorrådgiver i avdeling for barnehage og grunnskole i Kunnskapsdepartementet. Anne er medforfatter på danske lærebøker om litteraturformidling og lesestrategier og på Vivo5-7.

Utgivelser