Anne-Brit Naustdal Fenner

1947 -

Anne-Brit Naustdal Fenner er universitetslektor i engelsk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Hun har 30 års erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen og har også undervist i engelsk språk og litteratur ved University of Newcastle.

Hun har deltatt i læreplanarbeid og i mange internasjonale prosjekter tilknyttet Europarådets arbeid med fremmedspråk og utdanning av fremmedspråkslærere ved The European Centre for Modern Languages i Graz. Prosjektene har vært knyttet til elevautonomi, bruk av IKT i språkopplæringen, utvikling av interkulturell forståelse og selvevaluering i europeisk språklærerutdanning. Hennes forskningsfokus er kultur- og litteraturdidaktikk.

Anne-Brit har skrevet en rekke artikler om disse emnene i internasjonale publikasjoner.

Utgivelser