Anne Cathrine Thurmann-Moe

Anne Cathrine Thurmann-Moe er cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Hun er seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter og har tidligere jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Oslo, der hun jobbet mye med flerspråklige barn.

Fallback image

Utgivelser