Anne-Elisabeth Utklev

1955 -

Anne-Elisabeth Utklev er adjunkt og har arbeidet 30 år som lærer på barnetrinnet. Hun er lærebokforfatter og har tilleggsutdanning i pedagogisk veiledning for nyutdannede lærere.  I sitt arbeid som lærer har hun mye erfaring med å skape struktur i klasser slik at elevene kommer i posisjon for læring.

Utgivelser